สินค้า

rear film เป็นแบบกาวที่ใช้ติดลงบนแผ่นกระจกหรืออะคริลิค ให้มุมรับแสงในแนวกว้าง ใช้ในงานแสดงสินค้า ร้านอาหาร โดย rear film มี 2 ประเภทคือ

  1. transparent rear film (hologram)  เป็นแผ่นฟิลม์ใสเพื่อใช้รับแสงที่ฉายมาจากด้านหลัง ควรใช้ในห้องที่ควบคุมแสดงได้ สามารถดูตัวอย่างผลงานได้ที่นี่
  2.  gray rear film (จอฉายหลัง) เป็นฟิลม์ทึบ ให้ค่าแสงที่สว่าง สามารถใช้ในห้องที่สว่างปานกลางได้

 

Items

Transparent(Holo)

Gray(Rear)

Thickness(um)

100

100

Width(m)

1.524

1.524

Adhesive Layer

Yes

Yes

Transmission Rate(%)

83

54

View angle (degree)

120°

170°

Contrast

200:1

300:1

Hardness (H)

3

3

Features 

Wide Angle

High Contrast

ตารางแสดงคุณลักษณะของฟิลม์ฉายหลัง

 

Hologram @ThaiFex2012

Holograme ในงานแสดงสินค้า

การนำ hologram มาใช้ในงานแสดงสินค้า

Virtual Presentor from Rear projection

 ตัวอย่างการใช้ฟิลม์ฉายหลัง(rear film) มาทำเป็น Virtual Presenter

 ตัวอย่างการนำ rear film มาประยุกต์เป็นโต๊ะกลมเพื่อเพิ่มสีสันในงาน  

 

 

Joomla templates by a4joomla