บริการ

E Photo KIOSK

บริการระบบบัตรเชิญอัจฉริยะ

บริการระบบ Software และ Hardware เพื่อลงทะเบียน
- สามารถตรวจสอบ บันทึก และแจ้งผู้ที่มาในงานอย่างง่ายดายไม่ต้องใช้พนักงาน ไม่ต้องใช้กระดาษ
- ประมวลผลแบบ Realtime
- สามารถส่ง brochue และ leaflet เข้า Email ผู้ร่วมงานได้ Realtime

RFID

 

 

 

Joomla templates by a4joomla